– Det har inte genomförts några ordentliga studier i Sverige sedan 90-talskrisen. Det är konstigt, vi verkar fortfarande leva i tron om att arbetsmarknaden fungerar bra här, säger forskaren och projektledaren Theo Bodin vid Karolinska Institutet i Solna.

Men nu ska han tillsammans med forskare från Lund, Barcelona och Santiago ändra på det. Tanken är att studien ska reda ut vilken konsekvens av anställningen som är mest sannolik att göra folk sjuka.

–  Det är bevisat att osäkra anställningar leder till sjukdom. Men är det otryggheten i inkomsten, oförmågan att kunna planera, eller att man måste säga nej till sociala aktiviteter som spelar störst roll? säger Theo Bodin och fortsätter:

– Att bena ut det är viktigt. Diskussionen hamnar lätt i att det är visstidsanställningarna som måste bort. Men det kanske finns andra saker som påverkar mer och som man lättare kan komma överens om. I alla fall vad gäller hälsoaspekten.

Via webbenkäter får deltagarna svara på frågor om fysiska och psykiska problem. Även saker som olyckor, mobbing och hot och våld tas upp. Forskarnas mål är nå ut till minst 500 personer inom handel, vård och städbranschen.

Ett problem med andra liknande studier är att svarsfrekvensen varit låg. Därför använder KI-forskarna en metod där deltagarna tipsar andra i samma situation. Metoden kallas för respondent-driven insamling.

– Folk deltar i studier för att de är relevanta, eller för att man påverkas av sitt sociala umgänge att delta. Man litar mer på polaren än på en främling, säger Theo Bodin.

Redan inom ett år kommer preliminära resultat att publiceras. Men det är först längre fram de riktigt intressanta slutsatserna kan dras, säger Theo Bodin.

– Vi ska följa upp personerna längre fram. Det är svårt att visa om man har en osäker anställning för att man har dålig hälsa, eller om man har dålig hälsa på grund av den osäkra anställningen. Kan vi följa över tid blir det enklare, då kan vi jämföra med grupper som har säkra anställningar.

Fakta: Riktar sig till Stockholmare

Studien vänder sig till stockholmare i åldrarna 18-65 år inom handel, vård och städbranschen. Deltagarna har olika former av osäkra anställningar, bland annat ofrivillig F-skatt, behovs-/tim- eller tidsinställda.

Projektet har en budget på 2,5 miljoner och finansieras av det statliga forskningsrådet Forte. Representanter för Handels och LO sitter med i studiens referensgrupp.