Flera företag använder i dag inhyrning på kontinuerlig basis, vid alla tider på året. Samtidigt som de har en låg grundbemanning av egen personal. Företagen räknar kallt med att fylla upp det övriga behovet med inhyrda.

I Handels partihandelsavtal har vi nio punkter vi ska förhandla kring vid inhyrning. Dessa punkter är i dag fullständigt irrelevanta, då de lokala fackliga organisationerna och företagen sällan eller aldrig är överens om punkterna. Då vår klubb väljer att ta förhandlingen till central nivå upplever vi att Handels gång på gång lägger sig platt för företagens krav och ger oss noll stöd i vår kamp för medlemmarnas bästa.

Företagen anger flexibilitet och ökad möjlighet till ledighet för befintlig personal som skäl för inhyrning, trots detta ökar inte möjligheten till ledighet för personalen. Företaget vill se flexibla medarbetare men har själva svårt att vara flexibla. Samt att man har behov vid arbetstoppar. En topp kan dock aldrig vara kontinuerlig!

Även situationen för de inhyrda är något vi vänder oss mot då den stundtals liknar modernt slaveri, där de anställda tvingas jaga timmar och pass. Tackar man nej till ett pass är risken stor att man inte erbjuds nya pass under en lång tid. Vi vet att en stor del av de inhyrda är timanställda som arbetar under förhållanden som få tillsvidareanställda skulle acceptera. Dessa personer skall enligt avtal ha en annan huvudsaklig sysselsättning, ändå jobbar de heltid.

Dessutom riskerar inhyrningen att sätta lagen om anställningsskydd, las, ur spel. Risken finns att om kundföretaget inte är nöjt med den inhyrda personen i fråga, kan bemanningsföretaget  säga upp vederbörande på grund av arbetsbrist.

Vi hoppas att våra avtalsdelegationer beaktar detta i avtalsrörelsen 2017.

Vid Handels kongress i april 2016 tog vi beslut om att bemanningsanställda inte ska kunna nyttjas där det finns behov för fasta tjänster. Partihandelsavtalets paragraf om inhyrd arbetskraft säger klart och tydligt att det inte får vara en permanent lösning. När ska Handels stötta oss som krigar ute på arbetsplatserna för att kontinuerlig inhyrning inte skall kunna förekomma?