Den som är arbetslös och uppfyller a-kassans krav har rätt till ersättning. Men i dag har deltidsarbetslösa rätt till högst 75 dagar per ersättningsperiod. Helt arbetslösa har rätt till 300 dagar.

Det är inte rimligt, menar regeringen. De vill att deltidsarbetslösa ska ha rätt till ersättning under 60 veckor, vilket motsvarar en period på 300 dagar, och kommer att föreslå en regeländring i höstbudgeten. Förutsatt att budgeten tas i riksdagen gäller de nya reglerna från i början av nästa år.

Linda Modin är en av alla butiksanställda som jobbar deltid. När hennes dagar var slut tvingades hon välja mellan att bli helt arbetslös eller klara sig på sin deltidslön. Linda Modin valde att jobba.
– Jag hoppar in extra när det går så då blir det fler timmar i veckan. Dagens regler straffar den som vill jobba så det är jättebra att reglerna ändras, säger hon.

Även Handels välkomnar regeländringen.
– Det är jättebra. Vi har hela tiden sagt att det inte är rimligt att deltidsarbetslösa och helt arbetslösa har olika omställningstid, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Nästa år kan även fackliga och politiska förtroendeuppdrag utgöra grund till a-kassa, både vad gäller arbetsvillkoret och nivån på ersättningen. I dag ses inte fackliga och politiska uppdrag som arbete och den som tar ett sådant uppdrag riskerar att förlora sin rätt till a-kassa.
– Det här är en viktig demokratisk fråga som både Handels och LO driver, säger Susanna Gideonsson.

Hur reglerna ska se ut kommer regeringen att presentera i budgetförslaget 20 september.  Det är riksdagen som fattar beslut om budgeten och det görs i december.

Runt 2 000 medlemmar i Handels a-kassa deltidsstämplar i dag och berörs av regeländringarna.

Fakta

Vad gäller för att få a-kassa?

För att få a-kassa måste du uppfylla vissa krav. Läs mer här.