Handelsnytt har tidigare berättat om Arbetsmiljöverkets satsning på fler inspektörer. I en tidigare rekryteringsrunda sökte myndigheten 45 nya inspektörer till nio orter runt om i landet.

Men regeringen vill gå ännu längre och föreslår därför i höstens budgetproposition att skjuta till ytterligare 25 miljoner kronor per år. Pengarna skulle motsvara cirka 25 nya inspektörer.

– Det är helt oacceptabelt att företag systematiskt bryter mot arbetsmiljöreglerna. Sådan osund konkurrens drabbar både arbetstagare och seriösa företag som vill göra rätt för sig. Att Arbetsmiljöverket nu kan fortsätta att stärka sin tillsynsverksamhet kommer vara ett viktigt verktyg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

Ett av de övergripande målen är att anställa 300 inspektörer fram till 2020, vilket går i linje med de krav som ILO, FN:s organ för arbetslivsfrågor, har satt upp.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.