– Bra att budgetförslaget har en tydlig fördelningsprofil där man ger till de svaga. Satsningarna på en rättvisare a-kassa, förbättringar i socialförsäkringarna och arbetsmiljön är bra och mycket viktiga för våra medlemmar, säger Susanna Gideonsson.

Förändringarna i a-kassan handlar om att 75-dagarsregeln för deltidsarbetande slopas och ersätts med en ny generösare tidsgräns på 60 veckor. Det är en viktig reform för de många Handelsmedlemmar som arbetar deltid. Nytt är också att fackligt och politiskt förtroendevalda nu får rätt till a-kassa, vilket också Handels krävt.

Arbetsmiljöverket får 25 miljoner extra per år för att kunna anställda fler inspektörer. Mellan 30 och 60 miljoner per år satsas också på ökad forskning om arbetslivet.

Satsningarna på socialförsäkringar kostar 2 miljarder kronor och innebär höjningar av bland annat bostadsbidrag, sjuk- och aktivitetsersättning och flerbarnstillägget i barnbidraget.

Snabb etablering för nyanlända är målet med flera satsningar i arbetsmarknadspoltiken. Det handlar bland annat om att kartlägga asylsökandes kompetens och att erbjuda snabbspår för nyanlända som har kompetens inom bristyrken.

Bättre integration är också ett syfte med regeringens plan att bygga ut lärlingsutbildning för vuxna och att mer än fördubbla antalet platser på yrkesvux som nästa år ska ha över 21 000 platser.

Reglerna för nystartsjobb ändras för att ge extra stöd åt människor som varit arbetslösa länge.

Susanna Gideonsson välkomnar inriktningen.

– Det är viktigt att nyanlända integreras till goda arbetsvillkor så att det inte skapas ett a- och b-lag på arbetsmarknaden.