Omkring 600 Handelsmedlemmar som jobbar på Kommunal har fått ett nytt kollektivavtal som skiljer sig från alla andra avtal Handels har träffat i år. Avtalet är drygt tre år långt, 37 månader. Första året är löneutrymmet 2,8 procent – betydligt högre än ”märket” 2,2 procent som de flesta ettåriga avtal följer.

– Jag är så nöjd som man kan vara. Det ska kosta för arbetsgivaren att teckna ett längre avtal, säger Yvonne Ahlin som jobbar på Kommunals förbundskontor och var med och förhandlade.

För Kommunals anställda finns ingen garanterad lönehöjning för varje person. Enligt Handels är det dock bara i extrema undantagsfall som en anställd kan bli helt utan löneökning.

År två och tre ska lönerna höjas i nivå med ”märket” i jämförbara avtal.

Utformningen liknar det treåriga avtal som Kommunal i våras slöt med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting.

Tjänstemännen i Kommunal får också högre semesterlön. På två år höjs den från 25 till 40 procent.

– Det känns bra. Det är en höjning som alla får del av, säger Yvonne Ahlin.

Kommunals anställda har 32 semesterdagar – sex fler än tjänstemän i övriga LO-förbund.

Arbetstiderna i anslutning till storhelger ändras också i årets avtal. Fem av de nio halvdagarna som funnits i avtalet tas bort. De ersätts med tre hela fridagar, vilket sammantaget ger en halv dags extra ledighet.

Avtalet för Kommunals anställda är på flera punkter bättre än AFO-avtalet som gäller för anställda på övriga fackförbund inom LO. Yvonne Ahlin vill gärna att Kommunal ska fortsätta att ha ett eget avtal.

– Det känns inte aktuellt att byta så länge vi är nöjda. Jag önskar snarare att de andra får draghjälp av oss.

Fakta

Kollektivavtal för tjänstemän anställda inom Kommunal

 

Gäller för 600 Handelsmedlemmar som jobbar på förbundskontoret, avdelningarna och a-kassan i fackförbundet Kommunal.

Avtalet gäller i 37 månader från 1 oktober 2016 till 31 oktober 2019.

Löneutrymmet för de första 13 månaderna är 2,8 procent. Det finns ingen garanti för varje person.

År två och tre höjs löneutrymmet i nivå med ”märket” i jämförbara avtal som kommer att sättas i avtalsrörelsen 2017.

Lägstalön höjs med 700 kronor till 21 342 kr/mån.

Fem av nio halvdagar före storhelger tas bort. De ersätts med tre hela fridagar.

Särskild semesterlön höjs på två år från 25 till 40 procent.