De skattehöjningar som regeringen föreslår minskar svenskarnas köpkraft med 1,6 miljarder kronor, enligt Svensk Handel. Det motsvarar omsättningen i en större galleria.

Särskilt kritiskt är Svensk Handel till den höjda kemikaliskatten som man menar kommer att höja priset på elektronikvaror i Sverige.

– En skatt som bara gäller i Sverige förbättrar inte miljön. Den leder bara till att konsumenterna köper samma produkter utomlands och driver därmed jobb från Sverige, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Dock välkomnar han de utbildningssatsningar regeringen föreslår, inte minst på yrkesvux. Ändå tycker han att regeringen missar chansen att få nyanlända flyktingar i arbete.

– Inom handeln finns det jobb för människor med alla typer av bakgrund. Men vi saknar de signalerna från regeringen, säger Mats Hedenström .

Han hade önskat sig någon form av statlig åtgärd som sänker kostnaden för att anställa personer på så kallade enkla jobb. Lönen ska då vara lägre än ingångslönen i dagens kollektivavtal.

Regeringens planerade förstärkning av rättsväsendet med 200 poliser anser Mats Hedenström är helt otillräcklig. Svensk Handel vill se 10 000 nya poliser för att förbättra brottsbekämpningen.

Svensk Handel förmedlade sin syn på budgetpropositionen vid ett seminarium i Stockholm på onsdagen.