Handels lägger sig platt i frågan om inhyrning hävdar tre förtroendevalda på Icas lager i Helsingborg. Inget kunde vara mer fel. 

I partihandelsavtalet med Svensk Handel står det att ”bemanningsföretag kan vara ett komplement till företagets ordinarie verksamhet”. Men det är vår bestämda uppfattning att ett komplement aldrig kan vara en permanent verksamhet med ständigt pågående inhyrning. För oss är det en självklarhet att arbetet på företaget normalt ska utföras av egen anställd personal. Inhyrningen ska endast vara ett komplement vid korta arbetstoppar, sjukdom, semester eller när tillfällig kompetens saknas. Detta är också något som vi ständigt påtalar i diskussioner med arbetsgivarna och något vi kommer fortsätta att driva i framtida avtalsförhandlingar.

Det skulle också vara önskvärt om vi inom LO kan komma överens om en gemensam syn på hur bemanningsföretag ska användas. Något som skulle sätta ytterligare press på arbetsgivarna. För vi vet att arbetsgivarna ibland har en annan tolkning än oss om vad som menas med ett komplement.

Angående frågan om att arbetsgivaren skulle kunna sätta lagen om anställningsskydd, LAS, ur spel reglerades den frågan in i de flesta av våra avtal redan 2010. Så det är inte möjligt att ersätta någon som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt med någon från bemanningsföretag enligt avtalen.

Såväl avtalskonferenserna 2015 som Handels kongress 2016 har varit tydliga i att bemanningsföretag inte ska vara en permanent del av verksamheten eller utgöra en total bemanning. Bemanningsfrågan kommer därför även fortsättningsvis vara en prioriterad fråga under kongressperioden och vi kommer fortsätta att driva vår ståndpunkt när arbetsgivarna är av en annan uppfattning.

Bemanningsföretag ska endast användas som ett komplement aldrig som en permanent lösning. Det är vi tydliga med.