Den fysiska butiken har haft sin storhetstid. Framtiden stavas e-handel. Så brukar det låta. Men stämmer det? Det har Handels försökt ta reda på i en ny rapport om e-handeln.
– Det troliga är att den fysiska butiken och e-handeln kommer att glida in i varandra mer och mer. Det ser vi redan i dag. I framtiden kanske det inte ens är meningsfullt att särskilja dem, säger Martin Rosenström, ekonomie doktor och utredare på Handels som skrivit rapporten ”Tar e-handeln över. En analys och prognos för svensk detaljhandel”.

I dag ökar e-handelns försäljning mindre än traditionell handel och utgör 7 procent av den totala detaljhandeln. Om tio år är det mest troliga att e-handeln växt till att vara runt 20 procent, enligt Handels prognoser. Men e-handeln ska inte underskattas. Är förhållandena gynnsamma skulle den kunna växa till 36 procent av den totala detaljhandeln, spår Handels. Men att e-handeln skulle ta över inom en överskådlig framtid avfärdas av rapporten.

Rapporten ”Tar e-handeln över?” tittar också på faktorer som påverkar e-handelns tillväxt. En sådan faktor är kundernas köpbeteende.
– Forskningen visar på att kunderna prioriterar smidighet. Det ska vara enkelt att handla och det ska kunna göras närsomhelst, säger Martin Rosenström.

Men kunderna efterfrågar också expertis.
– Att kunder efterfrågar anställdas service och kunnande har också belagts i flera studier. Det betyder att företag måste satsa på bland annat kompetensutveckling och goda arbetsvillkor, säger Martin Rosenström.

Slutsatsen blir att både nätbutiken och den fysiska butiken behövs. Men att den fysiska butikens arbetsförhållande påverkas.
– Den fysiska butiken kan gå mot att bli mer av utlämnings- och returstationer eller servicestationer där man kan få kvalificerad hjälp, säger Martin Rosenström.

Rapporten är en del av Handels e-handelsprojekt, som syftar till att organisera e-handelsanställda och teckna kollektivavtal. En rapport om anställdas arbetsmiljö på e-handelsföretagen är på gång.

Fotnot: Rapportens uträkningar bygger på statistik från SCB, HUI Research och E-barometern. Handels rapport har även gått igenom den forskning som gjorts om e-handel.

 

Fakta

Facket gör upp med myter om e-handel

Utgör en stor del av detaljhandeln. Nej, utgör 7 procent av den totala detaljhandeln.

Står för en stor del av handelns försäljningsökning. Nej, står för drygt 30 procent av ökningen de fem senaste åren. Traditionell handel för 70 procent.

Är en modefluga. Nej, rapporten visar att e-handel har möjlighet att om tio år utgöra hela 36 procent av detaljhandelns försäljning.

Den fysiska butiken är på väg bort. Nej, det mest troliga är att den fysiska butiken och e-handeln kommer att glida in i varandra mer och mer som svar på den moderna kundens krav på smidighet.

Fler spanar in varor i den fysiska butiken, men handlar på webben. Nja, något fler gör tvärtom: spanar på webben och handlar i den fysiska butiken.

Källa: Handels rapport ”Tar e-handeln över?”

Fakta

E-handel om tio år

E-handeln kan utgöra mellan 13 till 36 procent av detaljhandeln inom tio år, enligt Handels uträkningar. 36 procent är en extrem utveckling, som förutsätter att kunderna ändrar köpmönster radikalt. Det mest troliga är att e-handeln kommer att utgöra 21 till 23 procent av detaljhandeln. En sådan utveckling förutsätter att e-handelns logistik förbättras, att kundernas vilja att känna på varorna före köp minskar och smidigheten att handla på nätet prioriteras.

Vad är e-handel? Görs betalningen på nätet räknas det som e-handel.

Källa: Handels rapport ”Tar e-handeln över?”