Varje hushåll har i genomsnitt över 700 kronor i mynt, som måste lösas in före halvårsskiftet 2017. Svensk Handels betalexpert Bengt Nilervall är bekymrad.

– Det blir kostsamt, riskfyllt och besvärligt för handeln, säger han.

Bengt Nilervall anser att bankerna borde ha tagit större ansvar för mynt- och sedelbytet. Han pekar på att handlare tvingas betala, både för att få gamla mynt bortforslade och för att beställa nya. Dessutom stör det kundupplevelsen om personen före i kön har en stor mängd mynt som ska petas ner i kassasystemet eller räknas manuellt. Ökad kontantmängd innebär samtidigt en säkerhetsrisk.

Han påpekar att handlare har möjlighet att sätta en gräns för hur mycket mynt man accepterar vid betalning. Svensk Handel planerar att gå ut med en rekommendation om en sådan gräns.

– Vi har diskuterat en gräns på mellan 50 och 100 kronor, säger han.

Fakta

Råd butiksanställda och handlare

  • Var beredd på en ökad mängd sedlar och mynt.
  • Uppdatera kassasystem så att de klarar att hantera både nya och gamla sedlar och mynt.
  • Se över rutiner för att tömma kassor och förvara kontanter.
  • Stäm av med värdebolaget kring behov av extra hämningar.
  • Lär dig känna igen de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer. Se upp för förfalskningar.
  • Var på din vakt mot sedlar (100 och 500 kr) som kan ha färgats in vid värderån.

Källa: Svensk Handel

Allt färre sedlar

Mängden sedlar i Sverige har minskat i flera år i takt med att allt fler betalningar sker med kort, mobil eller andra kontantfria metoder. Den senaste tiden har minskningen ökat farten. Sedelbytet bidrar till minskningen.

– Man kan hoppas att det ytterligare driver på utvecklingen mot helt kontantfri handel. Det innebär säkrare butiksjobb och skulle vara suveränt för oss, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.