Skatt är en skatt för att
Vi omfördelar vad vi har
Den som har hen bidrar
Från alla till envar
Den som är utan mottar
Rika får mindre kaviar.
I gengäld har vi kvar
En välfärdsstat i förvar
Utan skatt är den sårbar.

Skatt är en skatt
Ett godtyckligt verktyg
Verktyg för djävulstyg
Om en inte är janteblyg
kan det smusslas i smyg
Till Panama utan returflyg.

Skatt är en skatt för att
Dess syster är jämlikhet
Solidaritet är nyckeln i det
Men okunskap dess svaghet
Vi får aldrig glömma,
Vi får aldrig gömma.

Vår medmänsklighet,
Vad vi kallar solidaritet.

Där är den nyanlända, han som flytt
Han som flyktvägen skräddarsytt
Bort från allt som nån gång något betytt
Till stället på kartan som ljusare framtid tytt
Han som sprang ifrån en prickskytt.

Här luktar allt fränt och nytt
Livet som han vet är inbytt
Mot väst som suckar obrytt

Han som bara ville starta om på nytt.

Vi behöver framtidstro,
För att skapa sinnesro.
Till skatten sätter jag tilltro
Till välfärden likaså
Om alla kände tilltro då
Hade Sverige varit på en annan nivå
Människor är lika mycket värda, är det svårt att förstå?

Tryck till skattesmitarna i Panama
Ty människor på flykt är det primära
Vi ska bidra till det gemensamma
Att kunna se till sin nästa är en ära
Något alla länder borde anamma
Öppna ditt hjärta och omfamna
Svenskar, unga som gamla

Hade inte vi önskat oss detsamma?