Vad tycker du om kvotering?

– Från hjärtat känner jag att eftersom det går för sakta att få jämställdhet i många styrelser så tycker jag att kvotering kan vara ett alternativ. Gubbväldet har styrt för länge och eftersom det inte går att göra på frivillig väg har vi hamnat här.

– Just i Kappahls styrelse har vi inte behövt ta diskussionen eftersom vi har majoriteten kvinnor både i styrelsen och ledningen. Det finns massor med kompetenta kvinnor, de släpps bara inte fram.

Vad tycker du om att även facken kan få krav på sig att tänka på jämställdheten när de utser representanter?

– Inom fackföreningsrörelsen tänker vi mycket på att ledningen ska spegla medlemskåren. Detsamma gäller när vi utser arbetstagarrepresentanter. Kappahl är ett kvinnodominerat bolag och därför har vi en majoritet av kvinnor som arbetstagarrepresentanter.

Vad är roligast med att sitta i en bolagsstyrelse?

– Att se helheten. Jag har varit med länge och sett Kappahl gå från ett privat företag, via kooperationen till ett börsbolag. Det är kul att få följa utvecklingen. Jag jobbar i butik också. Du tänker bredare och förstår problemen i styrelsen men ser också vad besluten får för konsekvenser ute i butikerna. 

Vad är svårast?

– Det är att besluta om nedläggningar och besparingar. Det är lika tråkigt varje gång.