Tillsvidareanställning med kollektivavtal är alltid bättre än inget jobb. Låt oss vara eniga om det. Tänk om vi som verkar inom den svenska modellen också kunde enas om en gemensam syn på hur bemanningsföretagen kan bidra till att fler människor kan gå till jobbet.

Arbetsgivare säger inte upp på grund av arbetsbrist för att i stället hyra in. Däremot använder arbetsgivare inhyrning allt oftare som ett rekryteringsverktyg som på flera sätt är bättre än provanställningar. Arbetsgivaren får möjlighet att prova en ny medarbetare och medarbetaren får prova sin eventuella arbetsgivare. Om en person inte längre behövs eller trivs hos en kund har bemanningsföretaget ansvaret. Den tidigare inhyrda har fortfarande kvar sin anställning i bemanningsföretaget.

Entreprenader där ett bemanningsföretag har totalansvar för att bemanna en hel enhet eller avdelning är idag inte konstigare än att outsourca reception, IT-avdelning eller ekonomifunktioner.

Bemanningsbranschen är experter på kompetensförsörjning och har kollektivavtal med samtliga fackförbund. Täckningsgrad är 97 procent, vilket är långt högre än arbetsmarknaden i stort. Bemanning och handel är båda branscher som är vägen in på arbetsmarknaden för framförallt unga men även andra med svag förankring på arbetsmarknaden. Låt oss tillsammans hitta vägar för att låta fler människor komma till sin rätt och hjälpa företag att hitta den kompetens de söker.

Fotnot: En tidigare version av denna text innehöll en felaktig uppgift om lagreglering av inhyrning. Denna uppgift har artikelförfattaren nu rättat till.