Vi har en dröm
 att den dagen du fyller 80 år skall du få möjlighet att utan särskild biståndstprövning, själv avgöra om du skall flytta till ett särskilt boende.

Vi har en dröm
 att du som äldre skall tillförsäkras en god levnadsstandard.

Vi har en dröm
 att du skall kunna välja trygghetsboende när du fyllt 65 år.

Vi har en dröm
 att du när du behöver hemtjänst, ska få välja vilken mataffär du vill handla från.

Vi har en dröm
 om ett solidariskt och rättvist samhälle, där alla efter förmåga deltager.