Många företag saknar kollektivavtal i e-handelsbranschen. Facket har inte varit på företagen tillräckligt. Men nu har Handels tagit tag i detta och jobbar med att värva medlemmar och teckna avtal, vilket Handelsnytt tidigt skrivit om. Två företag som facket nu vill diskutera avtal med är Sportamore och Lekmer. Bolag som AMF Fonder äger aktier i. Styrelseordförande för AMF Fonder är Per Bardh, som också är avtalsskreterare på Handels.
– Om AMF Fonder skulle upptäcka att ett företag verkligen vägrar teckna avtal skulle jag som ordförande kräva att AMF Fonder ser över sina placeringar i det företaget, säger Per Bardh.

AMF Fonder kräver inte kollektivavtal av de svenska företag de köper aktier i. Syftet är att tjäna pengar åt dem som har sin tjänstepension hos AMF. Däremot har AMF Fonder etiska riktlinjer för sina aktieköp.
– I första hand tittar vi på om placeringen är en bra affär sedan skaffar vi oss en generell bild av företaget. Skulle det missköta sig, ha näringsförbud, motarbeta facket eller vägra teckna kollektivavtal blir det ingen placering. Får vi reda på oegentligheter i efterhand försöker vi i ett första läge påverka företaget och skulle inte det fungera säljer vi våra aktier. Att teckna kollektivavtal är däremot fackets jobb, säger Per Bardh.

AMF Fonder har i dag aktier i Fingerprints Cards där ägaren i september förra året åtalades för grova insider-brott.

Varför har ni kvar aktierna där?
– Företaget är under uppsikt och när domstolen sagt sitt i april nästa år kommer AMF Fonder agera genom att påverka och om inte det fungerar avyttra aktierna. AMF Fonders policyn är att i första hand påverka bolaget i en viss riktning, om detta inte ger effekt kan beslut om att sälja av innehavet verkställas, säger Per Bardh.

Läs vad vd:n för Sportamore varar på frågan om varför de inte har kollektivavtal här!

Fakta

AMF Fonder

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF. AMF jobbar med tjänstepensioner för sina 4 miljoner kunder. AMF Fonders uppgift är att placera spararnas pengar efter att etiska riktlinjer har iakttagits. De förvaltar tolv fonder som är valbara för tjänstepensionslösningar (fondförsäkring).

Fakta

Tionde största ägaren i Sportamore

Vid årsskiftet ägde AMF Fonder, via AMF Aktiefond Småbolag, 333 315 aktier i Sportamore. Det gör dem till en av de tio största ägarna i Sportamore. Men sett ur AMF Fonders ögon utgör det en liten del av det totala kapitalet. 0,28 procent av AMF Fonders förmögenhet är placerat i Sportamore. AMF Fonder har också en placering i Lekmer, 0,67 procent. Men placeringen är i Qliro Group där Lekmer är ett av nio varumärken. Lekmer har lagt ut sin lagerverksamhet på ett annat företag. Det företaget har kollektivavtal med Transport och inte med Handels för sin lagerpersonal.