Tidigare forskning har visat att män och kvinnor ofta gör olika saker trots att de har samma jobb och att detta slår mot kvinnors hälsa. Kvinnors arbetsuppgifter innebär exempelvis en större risk för belastningsskador. Men studierna är gamla och inte från Sverige. Därför ska forskare på uppdrag av Arbetsmiljöverket nu studera hur det ser ut i dag – och i Sverige. Och de har valt att göra det på stormarknader.
– Det unika med vår forskning är att vi tittar både på hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Att vi valt att studera handeln beror på att det är en av få branscher i Sverige där både män och kvinnor jobbar, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle och den som leder forskningsprojektet.

En skillnad som forskarna tror att de kommer att se är att kvinnor oftare än män sitter i kassan. Och kassajobb innebär ökad risk för belastningsbesvär, då samma rörelser upprepas gång på gång. Därför ställer Arbetsmiljöverket numera krav på arbetsrotation.
– Det är fina krav. Men vi kommer att titta på hur arbetsrotation fungerar i verkligheten och varför det ser ut som det gör, säger Svend Erik Mathiassen.

Att arbetsrotationen inte funkar som den ska ute på arbetsplatserna är också Handels erfarenhet.
– Vi ser också att kvinnor drabbas hårdare än män. För trots likvärdig befattning har kvinnor mindre variation, mindre inflytande över sina arbetsuppgifter och mer statisk belastning i sitt jobb än män, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Facket välkomnar Svend Erik Mathiassens forskningsprojekt, men efterlyser studier som enbart fokuserar på kvinnors arbetsuppgifter.
– Det är bra att studier görs på skillnader, men det som är viktigast är att man forskar på kvinnors arbetsuppgifter. Det forskas för lite på kvinnor överhuvudtaget, säger Krister Colde.

Svend Erik Mathiassen och hans forskare ska också undersöka om skillnaderna i arbetsuppgifter hänger ihop med olika möjligheter till kompetens- och löneutveckling. Forskningen ska pågå i tre år. Valet av arbetsplats är två stormarknader, men vilka är ännu inte bestämt.                                                                    
– Vi letar arbetsplatser nu. Vi har en lång lista på stormarknader i trakten som vi fått från Arbetsmiljöverket, säger Svend Erik Mathiassen.

Fotnot: Förutom Svend Erik Mathiassen är det två genusforskare från Mittuniversitetet, en forskare som ska anställas och ett par forskarassistenter som kommer att jobba med projektet.

Fakta

Arbetsrotation

Är kassaarbetet ensidigt upprepat och starkt styrt får man jobba där max 4 timmar/dag. Efter 2 timmar ska man ha 20 minuter rast eller byta arbetsuppgifter. Att byta mellan vänster- och högerkassa räcker inte, men att stå i självskanningen/utcheckningen kan vara tillräckligt. Meningen är att du ska variera mellan att sitta, stå och gå. Rotationen ska schemaläggas.
De som jobbar 2 dagar/veckan eller mindre kan undantas tidsgränserna.
Ensidigt upprepat arbete = när du upprepar samma rörelser, det är konstant kö och korta avbrott mellan kunderna. Starkt styrt = svårt att påverka saker som inflöde och om man kan gå ifrån.
Det förekommer främst i butiker med över 20 anställda. Annat kassaarbete får man ha 7 timmar/dag.
Källa: Arbetsmiljöverket

Så gör du om du har för långa pass

Vänd dig till arbetsgivaren eller skyddsombudet på arbetsplatsen.
Om inget händer eller om det inte finns något skyddsombud, vänd dig till Handels eller Arbetsmiljöverket. De kan komma och göra en riskbedömning och ställa krav på åtgärder.
Arbetsmiljöverket kan i slutändan straffa butiken med förbud och böter.