– Det finns fortfarande brister men Zara är medveten om dem. De har tagit in företagshälsovården som stöd och det är bra. Det kommer troligtvis att leda till en förbättring av arbetsmiljön, säger Mikael Willman, regionalt skyddsombud på Handels.

Arbetsmiljöverket, AV, har haft två ärenden som gäller Zaras butiker i Malmö. Det ena gällde den fysiska arbetsmiljön med bland annat för höga kassor. Det andra handlade om att företagen inte hade något systematiskt arbetsmiljöarbete, som innebär att man kontinuerligt förebygger risker och åtgärdar det som är fel.

Nu har AV lagt ner båda ärendena eftersom de anser att företaget uppfyller kraven.

– Arbetsmiljöarbetet ska komma högre upp på Zaras agenda. Det som görs nu ska införas på fler av Zaras butiker i Sverige, även om Arbetsmiljöverkets krav bara gäller Malmöbutikerna, säger Mikael Willman.

I ett tidigare svar till AV skriver Zara att ett sätt att minska belastningen vid kassorna är att sänka diskarna och utbilda anställda i alternativa arbetstekniker. Huruvida kassorna i flera av Zaras butiker kommer att sänkas är oklart. Handelsnytt söker Zara för kommentarer.