Handels har gjort en enkätundersökning med 860 butiksanställda. 70 procent av dem säger att de själva har råkat ut för stöld/snatteri senaste halvåret. 

Enligt rapporten upplever de som jobbar ensamma en högre grad av utsatthet – både på grund av otryggheten att inte ha en kollega att vända sig till, och för att det är enklare att stjäla när det är lite personal. 

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, säger att det är viktigt att arbetsgivarna tar anställdas oro på allvar. Han menar att det finns färre anställda på golvet i Sverige jämfört med andra länder och att det beror på att det kostar mer att anställa. 

– Jag ser hellre att vi kan ha fler butiksanställda som kan möta kunderna i dörren. Men på butiker med mycket problem måste man plocka in väktare i stället, säger han.

79 procent av de anställda tycker att arbetsgivaren är tydlig med att de inte ska ta onödiga risker. Samtidigt visar undersökningen att 25 procent av de anställda ändå ingriper vid snatteri. 

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, menar att det inte ingår i butiksanställdas arbetsuppgifter att ta fast snattare, och avråder till detta.

– De kan observera och larma väktare som är utbildade i detta. Låt snattarna ta vad de vill, det är inte värt att sätta livet till, säger Krister Colde. 

35 procent av de anställda säger att de vare sig fått någon information eller utbildning i hur man ska hantera snattare. 

– Utbildning och skriftliga rutiner är jätteviktigt. Och att på varje personalmöte prata om händelser och hur man kan se till att det inte händer igen, säger Krister Colde.