Ett arbetsliv i handeln leder knappast till en lyxtillvaro på ålderns höst. Handels pensionärsmedlemmar har i snitt 13 100 kronor per månad i allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension – 3 000 kronor lägre än riksgenomsnittet. Efter skatt blir det 10 500 kronor, vilket är under den officiella fattigdomsgränsen.

– Jag blev överraskad av hur låg pension våra medlemmar har, säger utredaren Anton Strömbäck som har kartlagt Handelsmedlemmarnas pensioner.

Värst utsatta är kvinnorna. Handelskvinnor har 75 procent av Handelsmäns pensioner och därmed en snittinkomst under 10 000 kronor efter skatt. Många är beroende av en partner med bättre ekonomi.

– Min man är mycket äldre och jag bävar för den dag jag blir ensam med så liten pension, säger en av kvinnorna i Handels undersökning.

Bara var fjärde Handelspensionär har ett privat pensionssparande som drygar ut inkomsten.

63 procent av kvinnorna och 11 procent av männen är beroende av statlig garantipension som är tänkt att ge en nödtorftig levnadsnivå för dem som haft mycket liten inkomst.

– Totalt orättvist, tycker en medlem som arbetat hela livet, men ändå tvingas klara sig på samma nivå som de som aldrig jobbat.

Bostadstillägg för att klara hyran får var femte Handelspensionär, främst ensamstående kvinnor.

Den ojämställda pensionen är en spegling av arbetslivet. Kvinnor har lägre löner, jobbar oftare deltid och är mer föräldralediga än män. För att dagens handelsanställda inte ska bli fattiga pensionärer i framtiden måste arbetslivet förändras, menar Anton Strömbäck.

– Det behövs trygga jobb där heltid är norm med jämställda löner och en arbetsmiljö som är så bra att folk orkar jobba längre. Dessutom behöver familjelivet bli mer jämställt så att män och kvinnor delar på ansvaret för hem och barn.

Utredaren anser också att pensionssystemet behöver förändras.

– Det behövs mer pengar in i systemet för att ge högre pensioner.

Fakta

Handels pensionsrapport

Handels utredare Anton Strömbäck har kartlagt hur pensionerna ser ut bland pensionerade Handelsmedlemmar.

Rapporten bygger på specialbeställd statistik från SCB, samt en enkätundersökning bland Handels pensionärsmedlemmar.

Gruppen är inte helt representativ för alla som haft ett arbetsliv inom handeln. Handels pensionärsmedlemmar omfattar även tjänstemän, och har som grupp haft tryggare anställning och fler arbetstimmar än genomsnittet.

Alla inkomstuppgifter gäller för 2014.

Länk till rapporten.

 

Tips

Så får du en hygglig pension:

  • Försök jobba heltid, gärna tidigt i arbetslivet.

  • Dela jämställt på ansvaret för hem och barn.

  • Ta inte ut pension före 65 års ålder, jobba gärna till 67 eller längre. 

 

Fakta

Pensionens olika delar

Allmän pension. Grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Består av inkomstpension och premiepension. För personer födda före 1954 ingår även tilläggspension. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till en viss gräns till allmän pension.

Inkomstpension. Grundas på hur mycket du har tjänat in och hur inkomstutvecklingen sett ut i samhället.

Premiepension. En mindre del av den allmänna pensionen, som du själv får placera i fonder. Om du inte gjort något aktivt val förvaltas dina pengar av Sjunde AP-fonden.

Tilläggspension. Gäller för personer födda före 1954. Bygger på de 15 bästa årsinkomsterna samt antalet yrkesår.

 

Garantipension. Ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den som helt saknar inkomstpension få hel garantipension på drygt 7 000 kronor.

Bostadstillägg. En förmån som pensionärer kan söka för att klara boendekostnaderna. Är max 4 990 kr/mån för ensamstående och hälften för sammanboende. Beror på inkomst och förmögenhet.

Tjänstepension. De flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Privatanställda arbetare med kollektivavtal har avtalspension SAF-LO. Arbetsgivarna betalar 4,5 procent av årslönen för alla anställda mellan 25 och 65 år. Kooperationen har en liknande lösning.

Privat pensionssparande. Den som själv vill spara extra pengar till sin pension kan till exempel välja investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Ett annat sätt är att amortera på sina bolån.

Tidigare vanliga sparformer som individuellt pensionssparande eller privat pensionsförsäkring har blivit mindre förmånliga på grund av nya regler från 2016. Du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare får inte längre göra avdrag i deklarationen för sådant sparande.

 

Dagens pensionssystem infördes 1999. Det gäller för alla som är födda 1954 och senare. De som är födda 1938–53 får pension från både det nuvarande och det äldre pensionssystemet.