Handelsbarometern är Svensk Handels undersökning som varje månad ger en bild av hur handelsföretagen ser på framtida lönsamhet och sysselsättning. Handels har kritiserat Svensk Handel för att i Handelsbarometern ge en alltför dyster bild av branschens utveckling.

Men från och med augusti i år är bilden ljusare. Sedan dess är det varje månad betydligt fler handlare som tror på ökad lönsamhet i sin egen butik än de som tror på minskad lönsamhet. I 18 månader dessförinnan var det varje gång tvärtom: en tydlig övervikt av handlare trodde på minskad lönsamhet. Har Sveriges handlare i ett slag förvandlats från dysterkvistar till muntergökar?

Knappast. Orsaken är att Svensk Handel och HUI Research bytt undersökningsmetod. Från och med augusti görs Handelsbarometern med hjälp av telefonintervjuer i stället för som tidigare med en webbpanel och urvalet av svarande sker på ett annat sätt.

Handels chefsekonom Stefan Carlén är glad.

– Jättebra att de ändrat metod, nu får vi en mer realistisk bild som dessutom stämmer bättre med Konjunkturinstitutets undersökningar. Svensk Handel tycks ha tagit till sig av vår kritik, säger Stefan Carlén.

Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg tycker inte att man kan resonera som Stefan Carlén gör.

– Vi bytte metod för att kunna göra vassare analyser. Det går inte att jämföra resultaten före och efter metodskiftet, säger han.