Juridiska spörsmål har satt käppar i hjulet för Handels stämning gentemot modeföretaget Gina Tricot i Arbetsdomstolen, AD. Ärendet gäller en mångårig deltidsanställd i Helsingborg som inte fick gå upp i tid, trots att butiken ska ha nyanställt personer på fler timmar än henne.

Gina Tricot hävdar att Handels har stämt moderbolaget Gina Tricot AB och inte Gina Tricot Försäljning AB, det bolag där personalen finns. Klädkedjan har därför ansett att stämningen är ogiltig och ska dras tillbaka, något som Handels nu alltså tvingas gå med på.

Enligt Handels förhandlingschef Per Bardh handlar det om ett taktiskt rävspel från företagets sida.

– När vi har suttit vid förhandlingsbordet vid tidigare tillfällen har det varit med Gina Tricot Försäljning AB, men alla protokoll är undertecknade med Gina Tricot AB, säger Per Bardh och fortsätter:

– De har varit okej med att förhandla på dessa villkor tidigare. Men nu när det gäller en stämning så duger det inte helt plötsligt. Vi menar att vi har stämt det bolag vi har förhandlat med.

Att man ändå går med på att dra tillbaka stämningen beror på att preskriptionstiden på fyra månader har löpt ut. Den anställde finns heller inte längre kvar inom företaget, vilket gör att de ekonomiska skadestånden som fackets juristbyrå LO-TCO Rättskydd yrkade på i höstas är felaktiga.

Gina Tricots vd Per-Johan Swartling vidhåller företagets tidigare linje. Deltidsanställning på få timmar är nödvändigt och bra. Han tycker heller inte att Gina Tricot har begått något fel i Helsingborgsfallet.

– Jag tycker vi har skött det bra. Det är helt avgörande för oss att vi har entusiastiska personer som vill jobba hos oss, även om det inte är deras huvudsyssla, säger han och fortsätter:

– Vi är mycket första jobbet, vi är ungdomarnas första jobb. Jag har förståelse för att facket driver frågan om deltid och att man ska kunna försörja sig på sitt arbete. Men när det handlar om personer som arbetar fem timmar i veckan och sedan studerar vid sidan av är det en helt annan sak.

Enligt Per Bardh är dock sakfrågan, det vill säga om medlemmen begärde utökad sysselsättning eller ej, fortfarande inte utredd. Därför ska förhandlingarna nu inledas lokalt i Helsingborg igen. Förhoppningen är också att Svensk Handel ska närvara vid dessa.

– Vi kan tydligt bevisa att medlemmen begärt utökad sysselsättning, både genom att hon och andra säger det.  För vår del är det viktigt att arbetsgivaren inte beter sig hur som helst. De behöver rutiner för att säkerställa att personal som har rätt till utökad sysselsättning får det, säger Per Bardh.

Bakgrund: Anställd på femtimmarskontrakt

I fallet som Handels tagit till Arbetsdomstolen hade den anställda i Helsingborg under flera år en anställningsgrad på fem timmar i veckan, trots att hon ofta jobbade upp mot heltid. Anneli Eriksson, den ombudsman på Handels som drivit fallet, sade tidigare i höst att denna typen av kontrakt blivit vanligare inom modehandeln, speciellt sedan finanskrisen 2008.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har en deltidsanställd som meddelat sin arbetsgivare att han eller hon vill arbeta fler timmar företrädesrätt. Den med längst anställningstid går först.

Gina Tricots vd Per-Johan Swartling försvarade i en tidigare intervju med Handelsnytt fåtimmarskontrakten och menade att de är efterfrågade av personalen. ”Deltiden är driven av personalens behov”, sade han till Handelsnytt i september.