– Vi kommer inte längre med arbetsgivaren. Det här har pågått länge och vi måste få ett slut på detta nu. Därför vänder vi oss till Arbetsmiljöverket som får avgöra frågan. Vi vill att järnbalkarna höjs, säger Tony Kok som är huvudskyddsombud på arbetsplatsen.

Problemet är att lagerarbetarna måste gå under en järnbalk, som sitter på 1,55 meters höjd, för att komma åt varor när de plockar ihop kundernas beställningar. När de reser sig slår de i balken.

Skyddsombuden har länge försökt att få arbetsgivaren, Retolog som driver Biltemas lager i Halmstad, att höja järnbalkarna. Det har gjorts på vissa ställen, men inte på alla. För två år sedan gjorde skyddsombuden på arbetsplatsen tillsammans med Retlog en kartläggning över hur ofta anställda slår i balken. Lagerarbetarna har också gått utbildningar i säkerhet och i hur man lyfter. Men det har inte hjälpt.
– Det är lätt att glömma och så slår man i balken. Flera har skadat sig eller fått hjärnskakning, säger Tony Kok.

Anna Malm är personalchef på Retlog.
Vad är problemet – kan ni inte höja järnbalkarna då era anställda uppenbarligen slår i dem?
– Företaget jobbar med arbetsmiljöfrågorna utifrån den lagstiftning som finns. Därför görs först en riskanalys. Vi arbetar nu med den och tittar över de tillbud som inkommit och analyserar riskerna med balkens placering för att kunna avgöra vilka relevanta åtgärder vi bör sätta in. Riskanalysen har precis påbörjats varför jag i dagsläget inte kan föregå den, svarar hon i ett mejl till Handelsnytt.

Men skyddsombuden menar att en riskanalys redan gjorts och vill att järnbalkarna tas bort. Därför har de vänt sig till Arbetsmiljöverket som ska komma och inspektera arbetsplatsen.
– Vi måste få ett slut på det här nu. Men det kan ju bli så att Arbetsmiljöverket säger att det är okej att ha järnbalkarna så lågt. Då får vi jobba utifrån det, säger huvudskyddsombudet Tony Koks.

Hur ser Retlog på fackets anmälan till Arbetsmiljöverket?
– Skyddsorganisationen har från början varit tydlig med att de enbart ser höjningen som aktuell åtgärd. Vi avser fortgå med en komplett riskanalys i samverkan med skyddsorganisationen och hoppas att skyddsorganisationen samverkar med oss även framöver i detta arbete, skriver Anna Malm i mejlet till Handelsnytt. 

I Halmstad arbetar 340 personer på Biltemas tre lager, som drivs av företaget Retlog. Ett fjärde lager är på väg att öppna här efter nyår. Arbetsmiljöverket har ännu inte besökt arbetsplatsen.

Det är inte första gången Retlog är i blåsväder. Handelsnytt har tidigare skrivit om arbetsmiljön på lagret. Då handlade det om för tunna arbetskläder och om hur arbetsgivare sa nej till att installera vatten så lagerarbetarna lätt kan dricka när de blir törstiga. Men också om hur de anställda efter sex års kamp fick en förändring så att pallar med varor inte kan falla ner på de anställda. Något som höll på att kosta en anställd livet.