LO har nyligen undersökt hur många som tar del av kollektivavtalets föräldrapenningtillägg. Enligt deras uppskattningar missar så många som en av tre LO-medlemmar att göra det. Handelsnytt ringde upp rapportförfattaren Thord Ingesson för att ta reda på hur man gör för att få ta del av cashen.

Vem kan få extrapengarna?
Alla som jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med ett LO-förbund, både privat och kooperativ handel. Du behöver inte vara medlem i ett fack, då försäkringen är knuten till kollektivavtalet och inte medlemskapet.

Hur mycket får man?
10 procent av lönen. Har du 20 000 kronor i månaden får du 2 000 kronor. Du kan få extra pengar under sex månader, 180 dagar. Totalt får alltså en person med 20 000 kronor i månaden 12 000 kronor. Pengarna betalas ut i dagar så du behöver inte ta ut tillägget i en följd. Men tillägget ges bara fram till dess att barnet är 18 månader.

Försäkringen är individuell. Båda föräldrarna omfattas av försäkringen och har rätt till ersättning i 180 dagar.

Hur gör man?
Det är viktigt att du planerar hur du ska vara ledig. För du kan bara söka en gång och då måste du söka för alla 180 dagarna. Dagarna behöver inte vara i följd och kan tas ut på deltid. Är ni två som ska söka för samma barn är det också viktigt att se till att båda föräldrarna hinner ta ut sina dagar före det att barnet är 18 månader.

När du är klar med din planering går du in på Afa försäkrings hemsida och anmäler. Du kan också ringa Afas kundcenter, 0771-88 00 99.

Då får du fylla i perioden du söker för och godkänna att Afa kontrollerar ditt uttag med Försäkringskassan.

Sedan sköts allt automatiskt. När du får föräldrapenning från Försäkringskassan meddelar de Afa som betalar ut ditt föräldrapenningtillägg någon dag senare.

Om man missat att söka pengar, är det kört då?
Nej, inte nödvändigtvis. Du kan söka retroaktivt inom fem och ett halvt år för barn födda efter 1 januari 2014, då försäkringen började gälla. Du vänder dig till Afa försäkring och anmäler att du vill ta ut föräldrapenningtillägget. De kontaktar sedan Försäkringskassan för att hämta dina uppgifter om ditt uttag av föräldrapenning.

Finns det mer pengar att hämta?
Faktiskt. När du är föräldraledig får du inte lön från din arbetsgivare. Då betalar de inte heller in pengar till din tjänstepension. Men när du tar ut föräldrapenningtillägget betalas även pengar in till din tjänstepension, som om du skulle ha jobbat. Du behöver inte göra någonting själv.

Fakta

420 miljoner har betalats ut

Sedan 1 januari 2014 har den som är medlem i ett LO-förbund kunnat få extra pengar under föräldraledigheten, ett så kallat Föräldrapenningtillägg (FPT). Det ersatte föräldralönen.

Nära 12 000 kvinnor och runt 2 500 män i handeln tog ut FPT 2015. Flest i storstadsområdena. Det är fler än året dessförinnan, 2014. Då tog nära 8 000 kvinnor och drygt 1 700 män ut FPT. Efter anställda i Handeln kommer IF Metall med drygt 11 000 personer som tagit ut tillägget. Därefter Kommunal där drygt 5 000 personer gjort det.

Sedan FPT infördes har 420 miljoner betalats ut till föräldralediga föräldrar inom LO-kollektivet.

Totalt har 44 150 föräldrar fått tillägget.