Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar måste ha som utgångspunkt av att vi alla är olika och behöver olika förutsättningar. Kunskap om att vi alla med åldern drabbas i olika grad av nedsatt syn, hörsel och fysik måste beaktas.

Därför krävs ett kontinuerligt arbete med att förbättra arbetsmiljön, och en god företagshälsovård. Det behövs hjälpmedel för anpassning av olika arbetsmoment.

Handels medlemmar i detaljhandeln har en hög sjukskrivningsstatistik, mycket beroende på ensidiga långa arbetspass, avsaknad av rotation i arbetsuppgifter eller fysiskt tyngande uppgifter.

Här krävs ett gemensamt ansvar av arbetslivets alla aktörer för att möjliggöra ett längre arbetsliv.

Självklart måste socialförsäkringarna följa med i förändringar och då måste sjukskrivningsålder höjas till 67 år och inte som i dag  stanna vid 65.

Arbetslivet är grunden för din totala pension. Dagens beräkning att cirka 60 procent av din inkomst skall utgöra pension. Det måste höjas till minst 70 procent för att pensionen ska vara bättre värdesäkrad.

Denna höjning kan genomföras genom att du jobbar längre eller avstår löneutrymme.

Den akuta situationen kräver snabba beslut och förändringar varför båda alternativen måste tillgripas.