Domen från Arbetsdomstolen handlar ju bara om en butik, men neddragning av timmar sker ju på fler ställen, både inom Coop och övriga handeln. Kommer ni att börja skära i anställdas timmar på fler ställen nu när ni vet att ni har rätt att göra det?
– Domen innebär inte att vi kommer börja agera på något nytt sätt. Vi befinner oss i en mycket konkurrensutsatt bransch och kommer att anpassa bemanningen i våra butiker så vi både kan hålla en bra servicenivå och ha en sund ekonomi.

Vad vill du säga till era anställda som är oroliga för det ska spridas till fler butiker?
– Det är viktigt att komma ihåg att denna dom inte är ett svar på ny lagstiftning utan att regelverket funnits länge och gällt för branschen. I den föränderliga värld vi lever i påverkas vi som företag och vi måste alltid driva vår verksamhet på ett ekonomiskt och hållbart sätt.

Handels vill efter den här domen att skyddet för de anställda skärps i Lagen om anställningsskydd, las. Hur ser ni på det?
– Vi anser att las fungerar väl. Det som AD nu prövat är inte ny lagstiftning utan den har fungerat väl i många år.
– Sedan är det alltid viktigt att vi som arbetsgivare vid en förändring har god framförhållning och ger medarbetare tid att ställa om.

Ser ni ett behov av att utvidga skyddet för anställdas timmar i kollektivavtalet?
– Vi ser inte det behovet utan anser att lagen fungerar väl.