– Att vi klarade det beror på massa saker. Men främst alla engagerade medarbetare. Men också på de kraftfulla neddragningarna och förändringarna vi har gjort. Exempelvis har stora delar av ledningsgruppen bytts ut, satsningar har gjorts på e-handeln och sortimentet har uppdaterats, säger David Rönnberg, vd på Indiska.

Sedan början av året har Indiska fått hjälp av staten att komma på fötter och undvika en konkurs. Men i dag avslutas den så kallade företagsrekonstruktionen. Beslutet togs i tingsrätten i går och vann laga kraft i dag, 1 december. 

En viktig del i att Indiska klarat sig från konkurs är att ett riskkapitalistbolag i somras sköt till pengar.

Sortiment- och e-handelssatsningen har också fått försäljningen att öka.
– Vi kan nu säga att det är en trend. Sedan september har tillväxten ökat och det gäller både försäljningen i butik och på nätet, säger David Rönnberg.  

Vad ska ni göra för att inte hamna under konkurshot igen?
– Nu blir det fokus på mindre förändringar. Vanligt arbete. Hur kan vi förbättra butikerna – hur stor del ska vara inredning? Hur stor del mode? Behövs spetskompetens någonstans? Det finns inga planerade neddragningar av personal.

100 anställda har antingen förlorat jobbet eller fått färre timmar under rekonstruktionen. Hur ser du på det?
– Det var en kraftfull åtgärd, men hade vi inte gjort den hade inte Indiska överlevt och då hade fler förlorat jobben. Men hade det räckt med 80 anställda eller hade det behövt vara 120 anställda? Man hinner inte med så grundläggande analyser när man står inför konkurs.