Sedan Handels den 25 november varslade Stockholmsföretaget om strejk har facket och företaget förhandlat med hjälp av medlare från Medlingsinstitutet. På måndagen, två dagar innan strejken skulle bryta ut, kom fack och företag överens. Bruka Designs anställda får kollektivavtal som börjar gälla 1 januari. Detaljhandelsavtalet ska gälla för de anställda i de två butikerna, och partihandelsavtalet för lagret.

– Vi är glada över att Bruka Design bestämt sig för att skriva på ett avtal. Nu får våra medlemmar den trygghet som kollektivavtal ger i form av avtalsenlig lön, övertid, pension och försäkringar, säger Henrik Brolin, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning.

Anställda som Handelsnytt har talat med säger att de är glada över att kollektivavtal har träffats, men vill inte kommentera saken ytterligare.

Företagets vd Sture Andersson är inte lika nöjd.

– Vi har tvingats teckna kollektivavtal på grund av hot om stridsåtgärder mitt i julhandeln. Jag har ingen ytterligare kommentar, säger Sture Andersson till Handelsnytt.

Arbetsgivaren har uppgett att man betalar avtalsenlig lön och försäkringar för de anställda. Med ett påskrivet kollektivavtal finns det dock en garanti för att villkoren verkligen gäller på samma sätt som på de flesta övriga företag i branschen.

Henrik Brolin säger att samtalen med arbetsgivaren skett i god anda de senaste dagarna, och att han ser fram emot att ha goda relationer med företaget framöver.

Bruka Design är ett familjeägt bolag som säljer inredning och keramik. Företaget är inte medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De kollektivavtal som träffats är hängavtal på avtalen mellan Handels och Svensk Handel, det vill säga innehållet är exakt samma.

Fakta

Kollektivavtal reglerar lön och villkor

• Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Det reglerar bland annat löner, ob-ersättning och försäkringar.

• Olika yrkesgrupper har olika avtal. För butiksanställda på privata företag gäller Detaljhandelsavtalet, vilket till exempel ger rätt till 100 procent ob efter klockan 12 på lördagar och hela söndagar.