Förbundskongressen i våras beslutade att Handels ska arbeta för att minska butikers öppethållande. Dels genom överenskommelser med arbetsgivarna, dels genom att verka för en lag som reglerar öppettiderna. Beslutet att kräva lagstiftning togs mot förbundsstyrelsens vilja efter en het kongressdebatt.

Två insändare i Handelsnytt om att begränsa öppettiderna fick förra veckan stort gensvar på tidningens Facebooksida. Många läsare instämde i att det behövs en ny affärstidslag. ”Så sanna ord! Håller med till 100 procent.” ”Håll stängt! Låt folk fira i lugn och ro”, var några kommentarer, medan andra argumenterade emot en lagreglering.

Handels avtalssekreterare Per Bardh berättar att förbundskontoret just nu funderar på hur man ska arbeta för att begränsa öppettiderna.

– Det finns olika vägar att nå dit som är olika svåra, säger han.

Att övertyga en majoritet av politikerna i riksdagen om att återinföra affärstidslagen som avskaffades 1972 tror han blir mycket svårt.

– Det finns ett stort motstånd mot att stifta en särskild lag för en viss bransch när vi redan har arbetstidslagen som gäller alla. Utifrån den kan fack och arbetsgivare utveckla bestämmelser som passar den egna branschen, säger Per Bardh.

Handels har en policy som säger att förbundets uppfattning är att butiker inte ska ha öppet efter klockan 21 och att de ska hålla stängt sex helgdagar varje år. Verkligheten ser dock mycket annorlunda ut. Per Bardh framhåller att begränsning av öppettider kräver att facket ställer krav i lokala förhandlingar.

– När butiker håller öppet utöver ramen i vår policy har arbetsgivaren i de flesta fall inte förhandlat med facket.

Elisabeth Sandback, butiksanställd i Västerås som argumenterat för en affärstidslag både på kongressen och i Handelsnytt, är inte nöjd med förbundsledningens sätt att ta sig an frågan.

– Det är ju löjligt att hålla på så där! Ska vi bara lägga oss och dö för att vi möter motstånd? Nej, vi måste jobba i alla Handels avdelningar för att skapa opinion för vår sak.

Fakta

Detta beslutade Handels kongress 2016:

”Handels ska verka för minskat öppethållande. Det arbetet ska ske genom att utveckla våra överenskommelser på både lokal och central nivå. Handelsanställdas förbund verkar för att införa en lag som reglerar öppettiderna i butikerna.”

 

Handels policy om öppettider:

Öppettiderna ska ligga inom en ram på 08 till 21 på vardagar och 09 till 21 på lördagar och söndagar. Sex dagar om året ska det vara stängt: juldagen, nyårsdagen, påskdagen, 1 maj, nationaldagen och midsommardagen.