Papperskvitto eller digitalt kvitto? Det har varit frågan i kassan under det ettåriga projekt som Axfood genomfört på tio Handlar ́n-butiker runt om i Sverige. Tanken är att kunden ska ha möjlighet att välja själv, och att samtidigt spara in på papper och därmed göra en insats för miljön.

Efter den framgångsrika testomgången ska nu samtliga 350 Handlar´n- och Tempobutiker införa systemet.

På Ann-Mari Jonassons arbetsplats, Handlar´n i Venjan, har den digitala lösningen blivit en succé för både kunder och anställda.

– Tidigare har kvittot skrivits ut automatiskt. Nu måste vi fråga varje gång och sedan trycka på en knapp om kunden vill ha det. Det är en jättebra idé. Vi har mycket mindre sopor nu, säger hon.

Vill kunden ha kvittot digitalt skickas det till appen Sparakvittot. Enligt Ann-Mari Jonasson är det få som väljer det alternativet, kanske en på tio. Det är dock ännu färre som vill ha papperskvittot, ungefär en på 20.

Axfood vill på sikt gå ännu längre och hoppas kunna införa systemet i alla matbutiker inom koncernen.

– Vi tittar på att införa det här systemet på både Hemköp och Willys. Förhoppningen är att vi ska kunna lansera det redan nästa år, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood.

Fakta: Så funkar digitala kvitton

Vid kassan får kunden frågan om de vill ha papperskvitto eller digitalt kvitto. Svarar de papperskvitto trycker personalen på en knapp och så printas det ut som vanligt.
Vill kunden ha kvittot digitalt skickas det antingen till gratisappen Sparakvitto, eller till kunden via mejl.

I Axfoods test sparades i snitt 35 333 papperskvitton per butik och år.