Det är Coop-domen som har fått fart på debatten (se faktaruta). I en debattartikel på Dagens Samhälle går Handels, LO och Socialdemokraterna gemensamt ut med att de vill ändra i lagen om anställningsskydd.

– För mig är det tydligt att det här inte var tanken med lagen. Jag vill se en ny lagstiftning men det kräver mycket analysarbete och vi måste lyssna på parterna, säger Raimo Pärssinen, ordförande (S) i riksdagens arbetsmarknadsutskott, som undertecknat artikeln tillsammans med Susanna Gideonsson, ordförande Handels och Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Där skriver Raimo Pärssinen också under på Handels hjärtefråga – att ta bort anställningsformen allmän visstid ur las. Så långt har inte Socialdemokraterna velat gå tidigare.

– Jag har varit väldigt tydlig med att det här måste göras. Det finns ett stort godtycke när det gäller allmän visstid och om vi ska göra ändringar i las är det lika bra att ta bort den regeln också.

Tror ni att ni kan få igenom ändringar av las i riksdagen?

– Nej det tror jag inte, men då kommer vi att ta politisk strid för det. Vi får gå till val på frågan, säger Raimo Pärssinen.

Handels har gått hårt ut med krav om att ändra lagen om anställningsskydd efter Coop-domen och är glada för stödet från S och LO.

– Förr oss betyder det jättemycket. Vi kan inte som ensamt förbund ändra lagen. Vi har träffat flera politiker och jag tror att de börjar inse att lagen inte är utformad efter den arbetsmarknad vi har i dag, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handels.

Debattörerna vill att turordningsregler och uppsägningstid som gäller vid vanliga uppsägningar ska gälla även när arbetsgivare drar ner på timmar. Timmarna ska vara skyddade i las och inte bara själva anställningen.

Fakta Coop-domen

I februari 2015 tvingades majoriteten av de fast anställda på Coop Forum i Örebro ner i tid. 30 timmar i veckan blev den nya heltiden. Men många fick bara 25 timmar. En person gick miste om hela 13 timmar i veckan. Ingen hänsyn togs till antal arbetade år och ingen uppsägningslön gavs. Handels stämde i Arbetsdomstolen hösten 2015.

30 november 2016 kom domen som ger Coop rätt. Det var omplaceringar enligt paragraf 7 i lagen om anställningsskydd.