Beslutet att Handels helt ska sluta betala för alkohol togs av kongressen i april trots motstånd från förbundsstyrelsen (FS). Nu har FS antagit en ny policy för representation som börjar gälla 1 januari.
– Vi har tillämpat principen ända sedan kongressbeslutet fattades. Från januari gäller det formellt i en policy, säger förbundssekreteraren Mats Hedgren.

Enligt tidigare regler kunde Handels bjuda på två glas vin eller öl. Den nya policyn innebär inte totalt alkoholförbud vid förbundets bjudningar, men varje deltagare får själv betala sin alkohol.
– Vi har inte mött några negativa reaktioner, varken på ombudsmannakonferensen i september eller förbundskontorets julfest i december, säger Mats Hedgren.

 

Fakta Handels representationspolicy

Representation handlar oftast om sociala möten där Handels bjuder på mat och dryck.

Intern representation riktar sig till förbundets egna anställda, till exempel vid kurser och konferenser. Den ska förekomma sparsamt. ”Arbetsluncher” ska undvikas.

Extern representation är när Handels är värd för samarbetspartners från organisationer, myndigheter, företag och partier.

Kurser och konferenser för förtroendevalda och medlemmar är inte representation.

I alla sammanhang gäller principen att inte betala och bjuda på alkohol.