Beslutet innebär att det var helt rätt av arbetsgivaren att kräva att personalen skulle banka dagskassan. Handels förlorade tvisten redan i förvaltningsrätten och nu står det klart att kammarrätten inte kommer att ta upp fallet.

– Vi har valt att inte överklaga kammarrättens beslut men vi kommer att titta på andra lösningar tillsammans med Svensk Handel, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Personalen i de båda butikerna sköter inte längre värdetransporterna. Handels och företaget har kommit överens om att arbetsgivaren måste förhandla med facket om de vill att anställda ska börja banka igen.

Dessutom ska Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO nu träffas för att se över de gemensamma riktlinjerna för rån, hot och våld.

– Enligt vår tolkning ska värdetransportföretag användas. Men om den möjligheten inte finns, till exempel att butiken ligger i djupaste Värmland eller Jämtland och det är 20 mil till närmaste servicebox, så kan en anställd transportera pengarna med bil, säger Krister Colde.

Fakta Så ska värdetransporter gå till

Fack och arbetsgivare har gemensamt kommit fram till ett 13-punktsprogram om rån, hot och våld. Så här står det om värdetransporter:

Förvara alla pengar säkert, till exempel i värdeskåp i väntan på värdetransport.

Om det inte är möjligt att ett värdetransportföretag genomför transporten ska det utredas hur anställda kan göra det på säkrast sätt.

Anställda ska i så fall ha utbildning och information om hur de kan utföra arbetet med minsta möjliga risk.

Transporten ska göras så anonymt som möjligt. Variera rutiner, tider och färdvägar.

Genomför om möjligt transporterna på dagtid.

Undvik värdetransporter till fots. Om detta ska ske är det lämpligt att minst två personer utför jobbet.

Källa: 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln.