Vid årsskiftet hade Handels 156 418 medlemmar. Det är 815 färre än för ett år sedan. Medlemstappet såg länge ut att bli ännu större, men under hösten genomfördes extra värvningsåtgärder i alla avdelningar. Det ledde till en ökning på över 1 000 medlemmar i december.

– Det är nyttigt att få en påminnelse om att medlemsökning inte är en självklarhet. Nu tror vi att det har vänt uppåt igen. Målet är att bli 3 000 fler under 2017, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Hon pekar på att förbundet under kongressperioden 2012–2016 växt med över 11 500 medlemmar.

Att Handels trots stark värvning landar på medlemstapp 2016 beror enligt förbundet bland annat på brister i betalningsrutinerna. Nyvärvade medlemmar har ibland fått räkning på två månadsavgifter samtidigt, vilket avskräckt vissa. Åtgärder planeras för att komma till rätta med problemet.

Största medlemsminskningen 2016 noteras i avdelningarna Göteborg, Västerås, Malmö och Trollhättan. Sju av Handels 19 avdelningar ökade medlemsantalet. Mest ökade Stockholm, Helsingborg och Umeå.

De 14 fackförbunden i LO tappade totalt 20 000 medlemmar under 2016, enligt en prognos. Skandalen i fackförbundet Kommunal i början av 2016 ledde till att många av Kommunals medlemmar lämnade facket. Susanna Gideonsson anser dock inte att Handels har påverkats.

– Vi har inte fått några signaler på det. Handels medlemmar och framtida medlemmar kan skilja på oss och Kommunal.