Innan jul lades ett ackordsförslag fram som innebär att 75 procent av företagets cirka 230 miljoner stora skuld ska skrivas av. För att planen ska bli verklighet krävs godkännande från minst 40 procent av fordringsägarna, de vill säga de leverantörer som JC är skyldiga pengar.

– Jag väntar fortfarande på godkännande från några av de större, men som jag ser det ska det inte vara några problem, säger rekonstruktören, advokat Lennart Olsson.

När ackordsförslaget vinner laga kraft kommer JC först att betala ut upp till 100 000 kronor till varje fordringsägare. På så vis försvinner flera av bolagets mindre skulder. Därefter ska 25 procent av resterande skulder betalas tillbaka enligt en avbetalningsplan.

Lennart Olsson anser att detta är en positiv nyhet för JC:s anställda.

– Går det här förslaget igenom, vilket jag förväntar mig, så är det ett bra besked för de anställda. Det blir inte allt för dyrt, man kommer ha medel kvar till driften, och till och med till expansion. Skulle man ha krävts på alla skulder kunde det ha blivit en fara för anställningarna, säger han.

Mer än hälften av kedjans skuld, 130 miljoner, står till det bolag som levererar märket Crocker till JC, Smart Perfect. Crocker ägdes tidigare av JC men överläts till det Hongkong-baserade företaget Smart Perfect för omkring ett år sedan. Andra stora fordringsägare är jeansföretagen Levis och Lee.

Enligt planen är det tänkt att kedjan ska gå med vinst 2018.

FAKTA: JC:s rekonstruktion

I början på april 2016 försattes JC i företagsrekonstruktion. Kedjan hade länge brottats med ekonomiska bekymmer, men i början på året var försäljningen ovanligt svag. Detta i kombination med en kostsam omställning efter ett ägarbyte ledde då till akut pengabrist.

Kedjan har 54 egenägda butiker och cirka 430 anställda i Sverige.

JC ägs sedan 2013 av kinesiska Denim Island Group som leds av jeansmagnaten Gordon Wu.