Förra året begicks 838 butiksrån i Sverige, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Det är 3 procent fler än förra året och motsvarar drygt två rån per dag.

– Utvecklingen är extremt oroande. Vi måste fortsätta arbetet för ökad säkerhet, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Sluten kontanthantering, tydliga säkerhetsrutiner, ordentlig bemanning i butiken och utbildade väktare som sköter riskfyllda uppgifter är krav som Handels ständigt för fram för att göra butiksjobbet säkrare och undvika rån.

Men helst vill facket ha bort kontanterna.

– Det finns goda exempel som frisörkedjan Nikita som har helt kontantfritt i alla salonger. Det borde butiker också kunna ha, säger Linda Palmetzhofer.

På längre sikt vill Handels se ett samhälle helt utan kontanter. Linda Palmetzhofer pekar på Norge, där regeringspartiet Höyre har som mål att sedlar och mynt ska avskaffas före 2030.

– Det är mycket intressant, och något vi vill titta närmare på. I ett välfärdsland som Sverige kan vi inte ha ett system där butiksbiträden ska behöva riskera liv och hälsa för att några vill betala med kontanter, säger Linda Palmetzhofer.

 

Fakta

Statistik över butiksrån

 

                                  2012     2013    2014    2015    2016

Butiksrån                    734      811      776      817      838

Med skjutvapen          222      269      218      316      296

Utan skjutvapen         512      542      558      501      542

Källa: Brå