– Vi är inne i en digital transformation som kommer att förändra allt. Handeln har alltid förändrats men nu i en hastighet vi inte sett förut, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Organisationen har tillsammans med HUI Research försökt spå framtidens handel. Och det är en dyster bild. Tiotusentals jobb kommer att försvinna. Små butiker slås ut och jättarna expanderar. Priserna pressas när utländska aktörer raggar svenska nätshoppare. Lager kan flytta utomlands. Och Amazon håller redan nu på att testa en butik helt utan kassor och kassapersonal.

– Butikerna kommer inte att försvinna men man måste ha en digital strategi. Branschens tillväxt kommer att ske inom e-handeln, säger Jonas Arnberg.

Han tror att rollen som butiksanställd kommer att förändras i framtiden. Butiker där kunden bara tar en vara och betalar kommer att bli färre, medan fler butiker kommer att satsa på råd och expertkunskap.

– Jag tror att det kommer att bli ett roligare jobb. Men det ställer också högre krav på att få upp kompetensen kring sälj och service. Arbetsgivarna måste vara attraktiva för att locka vass kompetens.

I dag drar en del arbetsgivare ner timmar och har otrygga anställningar. Är det attraktivt?

– Man måste ha respekt för den omställning som sker. Marginalerna blir mindre. Måste man dra ner mycket på kort tid är det inte butiksytan man tittar på utan arbetade timmar. Men på sikt är det inte en lösning för kunderna kommer inte att få den service de tänkt sig.

På Handels håller man delvis med i arbetsgivarnas spaning, när det gäller e-handelns tillväxt. Men Stefan Carlén, chefsekonom, tror inte att antalet anställda i handeln kommer att minska så mycket.

– Antalet butiker har minskat sedan 50-talet, samtidigt som sysselsättningen ökat. Det är mycket svårt att veta vad som händer med sysselsättningen i framtiden. Men vi har sett en kraftig sysselsättningsökning än så länge – trots att e-handeln och köpen utomlands har ökat. Jag tror att det tillkommer fler jobb än man tror med e-handeln, säger han.

Stefan Carlén tror också att fler jobb kan komma från nya säljjobb, servicetjänster, reparationstjänster och installationstjänster. Exempelvis inom mode, fritid, elektronik och möbler.  

Svensk Handel spår branschens framtid

  • E-handel ökar från dagens cirka 8 procent av handelns totala försäljning till 20–30 procent år 2035.
  • Utländska företags försäljning till svenska konsumenter ökar kraftigt.
  • Antalet butiker och anställda i sällanköpsvaruhandeln, t ex kläder, inredning, skor, kommer att minska. Från 46 800 butiker i dag till 36 000–41 000. Antalet anställda kan komma att minska med 22 000–42 000 personer fram till 2025. Sällanköpsvaruhandeln sysselsätter i dag runt 178 000 personer.
  • Priser och vinstmarginaler sjunker på grund av bland annat prispress och jämförelser på nätet.
  • Det kommer bli färre men större företag inom branschen.

Källa: Det stora detaljhandelsskiftet, HUI Research på uppdrag av Svensk Handel