Kollektivavtalens lägsta löner ska ligga still, kräver Svensk Handel i årets förhandlingar för anställda i butiker, lager och e-handel.

– Handeln nyanställer uppemot 130 000 personer varje år. För att vår bransch ska fortsätta vara en jobbgenerator kan vi inte höja trösklarna ytterligare, säger Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin.

Arbetsgivarna vill se ökad lönespridning mellan anställda.

– Branschen behöver både nya kompetenser och ha kvar sin personal. Vi vill ha ett system som premierar den som blir kvar i yrket, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Hon betonar att handelns avtal måste hålla sig inom det lönemärke som sätts av avtalen för industrin, för att bevara konkurrenskraften.

En annan viktig fråga för arbetsgivarna gäller arbetstidsreglerna i avtalen för lager och e-handel. Svensk Handel vill ha ett centralt avtal om att lagerverksamhet ska kunna bedrivas mellan klockan 05 och 24. Nivån på ob-ersättning ska också regleras i det centrala avtalet.

– Det är viktigt för att klara konkurrensen i e-handelsbranschen och kunna bedriva e-handel från Sverige, säger Tomas Undin.

För att släppa ifrån sig den makt som det lokala facket i dag har över arbetstidens förläggning kommer Handels att begära andra förmåner. Tomas Undin är beredd att köpslå.

–  Vi inser att vi får byta grejer med varandra. Om vi sen kommer i mål eller inte vet jag inte, men jag hoppas det. Väldigt mycket förarbete är gjort i den här frågan under flera år.

När det gäller Handels krav på reglering av hyvlingsfrågan vill Tomas Undin inte ha in tvingande regler som kan göra kollektivavtalet mindre attraktivt för arbetsgivarna.

– För dem som drabbas av minskad arbetstid är det naturligtvis tråkigt, men det är inte ett stort problem på branschnivå.

Fakta

Svensk Handels avtalskrav

Respektera märket. Löneökningarna i industrin ska bestämma nivån för övriga avtalsområden, inklusive handeln.

Frysta ingångslöner. Det stimulerar nyanställningar och skapar förutsättningar för butiksanställda att göra lönekarriär. Minimilönen för en oerfaren 19-åring i butik är i dag 20 239 kr/mån.

Skapa ett modernt avtal för e-handel och lager. Framför allt måste arbetstidsreglerna ändras.