I två dagar har Handels förhandlingsdelegationer varit samlade i Stockholm för att förbereda årets avtalsmatch. Kollektivavtal för anställda i butiker och lager står på spel. Delegationerna består av förtroendevalda Handelsmedlemmar och fungerar som referensgrupp till förhandlarna i Handels förbundsledning. Jenny-Anne Myrberg på H&M i Malmö är med för andra gången.

– Nu börjar man förstå alla sammanhang. Det är god stämning och alla är jättetaggade, säger hon.

I detaljhandelsavtalet med Svensk Handel infördes en rad viktiga förändringar våren 2016.

– Två väldigt bra saker är att man får välja fem dagar då man vill vara ledig, och att facket och arbetsgivaren ska ha samråd om bemanningsplaneringen, säger Jenny-Anne Myrberg.

Hon vill inte avslöja några avtalskrav i förväg, men tror att det kan bli intressanta förhandlingar.

– Det finns många bra idéer om hur vi går vidare, säger hon.

När det gäller partihandelsavtalet gjordes inte några stora förändringar 2016, trots att fack och arbetsgivare förberett ett helt nytt kollektivavtal för lager och e-handel. Största stötestenen gäller makten över arbetstidens förläggning. Michael Kvick på Julas centrallager sitter i förhandlingsdelegationen. Han är osäker på om det går att komma överens om stora förändringar denna gång.

– Svårt att säga. Men om vi ger nåt till arbetsgivarna så måste vi få nåt tillbaka, säger han.

Han ser jobbet i avtalsdelegationen som ett ärofyllt uppdrag, och ser fram emot nästa delegationsträff i mitten av februari.

– Det är kul att vara med och se spelet bakom kulisserna.

Handels och Svensk Handel byter avtalskrav i dag, torsdag. Förhandlingar sker under februari och mars. Nya kollektivavtal ska börja gälla 1 april.