Jag jobbar som säljare och har blivit uppsagd efter sju år på grund av arbetsbrist. Hur lång är min uppsägningstid?

Malin

svar: Tack för din fråga gällande uppsägningstid.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har du rätt till fyra månader efter sju år.

Deka Jama,
facklig rådgivare, Handels Direkt