Min anställningsform är visstidsanställning på tolv månader per gång då arbetsgivaren får lönebidrag för att ha mig där pga min nedsättning. Jag har varit anställd sedan februari 2012.

Arbetsförmedlingen som ger ut lönebidraget vill ha ett nytt läkarintyg där det framgår hur mitt hälsotillstånd är i dag.

Om intyg ej kan styrkas, har min visstidsanställning pågått så länge att det går över till tillsvidare och jag har chans att vara kvar ändå?

Jag är också gravid och vill veta om detta påverkar min fortsatta anställning på något sätt.

Carina

svar: Överenskommelsen om lönebidrag gäller endast mellan din arbetsgivare och arbetsförmedlingen.

Skulle lönebidragsöverenskommelsen avslutas, så är det arbetsgivaren som har ansvaret att fortsätta betala hela din lön.

Du har nu varit där så länge att din anställning har varit tillsvidare ett bra tag nu. Skulle din arbetsgivare mot förmodan av någon anledning vilja säga upp dig, så måste de förhandla med oss och förklara var den sakliga grunden för uppsägningen föreligger. 

Att vara gravid och bli föräldraledig är ingen saklig grund för uppsägning. 

Claudio Estrada, facklig rådgivare, Handels Direkt