Kanada är något av en facklig klimatförebild. I flera av landets kollektivavtal finns paragrafer för en bättre miljö. För att minska utsläppen får exempelvis kommunanställda som åker kollektivtrafik till jobbet halva kostnaden betald av arbetsgivaren. Även de närmaste familjemedlemmarna. På en annan arbetsplats fick facket igenom kravet att arbetsgivaren ska minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Dessutom ska de föra samtal med leverantören om att ta fram miljöanpassade alternativ.

I Sverige har idén om klimatanpassade avtal ännu inte fått genomslag. Men det låter ”inte helt galet” utan till och med ”fullt möjligt”, anser Per Bardh, Handels avtalssekreterare.
– Jag tycker att det är självklart med ett ansvar från arbetsmarknadens parter för hur klimatet påverkas av vår bransch och våra arbetsplatser, säger han.

Han säger att ett kollektivavtal kan reglera nästan vad som helst, så länge som det har koppling till förhållanden på arbetsplatsen. I butiker skulle det kunna handla om att välja miljöanpassade kylar när de ska bytas eller att använda mindre kemikalier.

Per Bardh har ingen erfarenhet av klimatparagrafer. Men han tror att det kan komma framöver.
– Jag kan tänka mig att det kommer, i synnerhet i tillverkningsindustri som använder sig av miljöpåverkande processer och produkter. Där kan det bli intressant att verka för mindre påverkan.

Martina Frisk

Artikeln som i en längre version publicerats på Arbetet Global hittar du här