Centerpartiet

Vi vill ta bort turordningsreglerna i las – där det är ”sist in, först ut” som gäller i dag. Reglerna måste bytas ut mot ett system som bygger på kompetens.

Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Kristdemokraterna

”Vi kan inte i nuläget se hur lagen skulle kunna ändras så att ett företags flexibilitet bibehålles.”

Désireé  Pethrus, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Liberalerna

”Det är arbetsgivaren som styr arbetstiden på arbetsplatsen och heltid är ingen rättighet. Denna ordning bör fortsatt gälla.”

Adam Alfredsson, pressekreterare

Miljöpartiet

”Miljöpartiet har inga förslag på förändringar i las. Vi kommer dock analysera domen närmare och vi följer utvecklingen framåt för att se vilka effekter den kan få.” 

Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Moderaterna

”Vi vill i stället införa en ny anställningsform i las, framför allt för unga med kort utbildning och utrikes födda”.

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Socialdemokraterna

”Jag vill se en ny lagstiftning. Turordningsregler och uppsägningstid ska gälla även när arbetsgivare drar ner på timmar. Timmarna ska vara skyddade i las och inte bara själva anställningen. Men det kräver mycket analysarbete och vi måste lyssna på parterna”

Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Sverigedemokraterna 

”Den här dåliga lösningen uppstår för att det inte finns bättre alternativ för att behålla nyanställd spetskompetens. Vi anser att det bör vara möjligt att göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.”

Sven-Olof Sällström, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Vänsterpartiet

”Vi kräver att las ändras och anpassas till nya utvecklingstendenser på arbetsmarknaden, så att den faktiskt ger arbetstagarna ett skydd mot godtycke.”

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson