Handels vill se regler mot så kallad ”hyvling”, det vill säga att turordningsregler ska gälla även när en arbetsgivare drar ner på timmar. Facket kräver även 750 kronor mer i månaden för anställda i både detalj- och partihandeln. Lägstalönerna ska höjas med lika mycket.

Svensk Handel kräver å sin sida frysta ingångslöner, att lönemärket som sätts av industrin ska respekteras, samt förändrade arbetstidsregler inom e-handel och lager.

Det var grundförutsättningarna när Handel och Svensk Handel möttes i den första förhandlingsrundan under gårdagen.
– Det känns bra att det är igång. Vi har betat av våra yrkanden och gått igenom dem lite mer på djupet. Vi har inte kommit in på själva förhandlingarna än i och med att det var första dagen, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer som leder förhandlingarna åt förbundet.

Samtalen pågick under hela torsdagen. Stämningen mellan parterna var enligt Linda Palmetzhofer god.
– Vi har ett gott samtalsklimat om jag får uttrycka mig så. Men mer exakt vad vi har gått in på vill jag inte gå in på.

Även Svensk Handel anser att samtalstonen varit bra. Precis som Handels är arbetsgivarorganisationen försiktig med att avslöja detaljer i diskussionerna.
– Vi har börjat gå igenom respektive parts yrkanden. Samtalstonen är god och respektfull. Jag ser fram emot konstruktiva förhandlingar och att vi når ett avtal som gynnar handelns utveckling, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel via mejl till Handelsnytt.

Den 31 mars löper detaljhandelsavtalet, partihandelsavtalet och avtalet med KFO ut. Under avtalsrörelsen 2017 ska Handels förhandla fram över 40 nya avtal.