Butiksanställda som arbetar deltid i löper stor risk att bli fattigpensionär på ålderns höst, har Handels visat i en rapport. I avtalsförhandlingarna som nu pågår vill facket ta ett första steg för att skapa en bättre pensionslösning.

– Vi vill använda en del av löneutrymmet till att göra större pensionsavsättningar för deltidsanställda. Ett alternativ kan vara att premien som arbetsgivaren betalar in för pension motsvarar en heltidstjänst oavsett vilken sysselsättningsgrad den anställde har, säger Linda Palmetzhofer.

I övrigt handlar avtalsförhandlingarna för detaljhandeln mycket om trygga jobb. ”Hyvlingsdomen” om Coop i Örebro sent i höstas visar att lagen om anställningsskydd (las) inte skyddar anställda från att utan uppsägningstid omplaceras till en tjänst med färre timmar. Handels kräver därför att det skrivs in i kollektivavtalet att turordningsregler och uppsägningstid ska gälla oavsett om du blir uppsagd, omplaceras till tjänst med lägre sysselsättningsgrad eller vid omreglering av sysselsättningsgrad. Det ska även vara möjligt att tacka nej till ett erbjudande utan att förlora sin plats i turordningen.

Arbetsgivarnas främsta motargument är att företagens vilja att ha kollektivavtal minskar om avtalets regler blir mycket strängare än lagen. Linda Palmetzhofer har förståelse för att det kan bli problem.

– Det är absolut inte bra om kollektivavtalet blir en konkurrensnackdel. Men vi parter är ändå ändå bäst på att hitta lösningar som passar branschen.

Fler fackliga krav på tryggare butiksjobb är att heltid ska vara norm och att anställda ska få mer inflytande över sin arbetstid.

I förhandlingarna om partihandelsavtalet för lageranställda är målet ett nytt avtal för lager och e-handel. Arbetsgivarna kräver att få rätt att lägga arbetstid när som helst mellan 05 och 24, mot centralt reglerad ob-ersättning. Facket, som i dag har stor makt över arbetstid och ob-ersättning på varje arbetsplats, kräver större inflytande över när företaget anlitar bemanningsföretag och entreprenad, samt kortare arbetstid.

– En arbetsgrupp jobbar sedan före jul med vad som behöver ändras i avtalet och hur man kan utforma det. Under mars kommer frågorna att lyftas in i förhandlingarna, säger Linda Palmetzhofer.

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin beskriver förhandlingsläget som en konstruktiv dialog med stort engagemang, men vill inte gå in på detaljer.