Det traditionella arbetssättet i avtalsförhandlingarna har varit att lägga fram förslag till färdiga avtalstexter som motparten får reagera på och kanske föreslå alternativa formuleringar. I årets förhandlingar, som pågått sedan början av februari, testar fack och arbetsgivare ett nytt arbetssätt.

– Vi jobbar mer med att beskriva problemområden och resonerar med motparten om hur man kan reglera det i avtalet. Vi tror att det kan leda till mindre låsta positioner, säger Handels förhandlingsledare Linda Palmetzhofer.

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin beskriver situationen som en konstruktiv dialog med stort engagemang, men vill inte gå in på detaljer under pågående förhandlingar. 

Hittills har facket och arbetsgivarna mest resonerat kring vad de menar med sina yrkanden. Parterna träffas varje vecka, och under mars blir förhandlingarna allt intensivare. Förhoppningen är att nya avtal för butiker och lager ska vara klara senast 31 mars, då de gamla avtalen löper ut.