En förbättring av ob-tilläggen behövs. Det måste tyvärr svida för företagarna att ha öppet sent, vilket det inte gör nu tydligen. Vårt ob har stått still länge nog. Fler och fler har öppet senare och senare och ob följer inte efter. Att jobba till 23 är något annat än att jobba till 20.

Samma sak gäller de företag som öppnar tidigt på till exempel lördagar. Där finns oftast ingen extra ersättning. Våra rättigheter till ett liv utanför jobb försvinner mer och mer! Det är svårt att få igenom önskemål om schemaläggning och nu kan arbetsgivarna hyvla och göra vad de vill med ens anställning. Vårt förbund ökar i medlemsantal… men var är styrkan om vi inte ställer högre krav på vår motpart? Det är nu vi måste visa vad vi går för, inte när allt är förlorat!

Vi kan inte enbart försöka behålla det vi kämpat för att få, utan vi måste kämpa för att göra det bättre! Är lagen inte på vår sida längre så får vi ställa ännu högre krav på att det ska regleras i våra avtal! Upp till kamp!