Jag är ledamot i en klubbstyrelse i en butik. På en facklig kurs fick jag höra att vi i klubben har rätt att under arbetstid ha möten tillsammans med medlemmarna på arbetsplatsen, stämmer detta och var kan jag hitta den regleringen?

Tacksam för svar, Gustaf

svar: Det stämmer att ni har rätt att hålla fackliga möten på arbetstid. Det gäller upp till fem timmar per år. Viktigt är att mötena planeras in så att de stör den ordinarie verksamheten så lite som möjligt, vanligtvis förläggs de utanför ordinarie arbetstid och ska då ersättas med övertid. Regleringen för detta kan hittas i Utvecklingsavtalet 10 §.

Kristofer,  facklig rådgivare, Handels Direkt