Debattartikeln är ett svar på en tidigare publicerad artikel i Folkbladet. I den hävdar Kommunal i Umeå att KF genom sitt agerande i det uppmärksammade Örebro-fallet brutit mot sina egna stadgar.

Stadgan som Kommunal pekar på är den som säger att KF ska bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

”Begreppet hållbar utveckling omfattar även social hållbarhet: ett hållbart samhälle anpassat efter människans behov att orka ett helt yrkesliv, med en lön som det går att leva på, som också räcker till en bra pension, och med arbetsvillkor som innebär ett tillfredsställande anställningsskydd och en hälsofrämjande arbetsmiljö” skriver artikelförfattarna.

Vidare kräver Kommunal i Umeå att få veta om KF:s styrelse kommer att ta ställning mot hyvlingar av anställdas kontrakt i framtiden.

I sitt svar hävdar KF:s vd Tommy Ohlström att facklig organisering och kollektivavtal är självklarheter för kooperationen. Som ett exempel på detta lyfter han fram att KF kräver kollektivavtal av sina underleverantörer.

Vad gäller själva sakfrågan anser han dock inte att Coop brustit mot de krav som KF ställer, något som utfallet i AD visar.

”Domen visar att Coop agerat i enlighet med regelverket”, skriver Tommy Ohlström.

På frågan om KF:s styrelse är beredd att ta ställning mot framtida hyvlingar skriver Tommy Ohlström att händelserna i Örebro var ett undantagsfall och att det inte finns något självändamål att göra heltider till deltider.

”Oftast löser man den här typen av problem lokalt vid förhandlingsbordet, och det kommer att vara huvudregeln även framåt”, skriver Tommy Ohlström i artikeln.

Detta har hänt

I februari 2014 tvingades majoriteten av de fastanställda på Coop Forum Marieberg i Örebro ner i tid. 30 timmar i veckan blev den nya heltiden. Många fick dock bara 25 timmar. Ingen hänsyn togs till antal arbetade år och ingen uppsägningslön gavs. Handels stämde Coop i Arbetsdomstolen hösten 2015. Den 30 november 2016 kom domen som gav Coop rätt. Hyvlingarna klassades som omplaceringar och omfattas därför inte av lagen om anställningsskydd, las.

Fakta: Kooperativa förbundet

Kooperativa förbundet är en förening som har ett 40-tal konsumentägda företag och föreningar som medlemmar. Bland annat 31 konsumentföreningar, sju OK-föreningar, Fonus samt Folksam. KF är även majoritetsägare i Coop Sverige AB som ansvarar för utveckling, inköp, logistik och marknadsföring till över 650 Coop-butiker i Sverige. Coop Sverige AB driver även själva cirka 250 Coop-butiker.