I december verkade det mesta vara klart för en nystart för JC. Efter att ha sålt ut stora delar av sitt lager och fått bättre koll på lönsamheten lade rekonstruktören advokat Lennart Olsson fram ett ackordsförslag. Förslaget innebar avskrivningar på 75 procent av JC:s cirka 230 miljoner stora skuld.

Förhoppningarna att få igenom ackordet var stora. Även större fordringsägare som Smart Perfect, som tillverkar varumärket Crocker åt JC, samt Levis och Lee förväntades säga ja.

– Jag väntar fortfarande på godkännande från några av de större, men som jag ser det ska det inte vara några problem, sade Lennart Ohlsson till Handelsnytt då.

De slutgiltiga godkännandena har dock dragit ut på tiden. Nu, endast dryga månaden innan rekonstruktionen ska vara helt färdig, meddelar JC att man tänker stänga upp till nio butiker.

– Det är olika faktorer som lett fram till detta. Dels har det funnits en tveksamhet från vissa fordringsägare om huruvida man ska fortsätta samarbetet med JC framöver, säger Lennart Olsson och fortsätter:

– Man har också ansett att kedjan haft för stora fasta kostnader även fortsättningsvis. Detta har lett till en ny strategi där JC mer fokuserar på näthandel i kombination med butikshandel. I elfte timmen gör man därför om butiksutbudet.

Exakt vilka butiker som läggs ner, och hur många som berörs, vill man inte gå ut med ännu. Personal håller på att informeras i detta nu. Det handlar dock om minst sju och max nio butiker. Alla butiker är mindre och har länge dragits med minusresultat. Samtliga har mellan tre till fem anställda.

– Tyvärr innebär det huvudsakligen uppsägningar. I några fall kan omplaceringar bli aktuellt, men det är en fråga för de personalansvariga, säger Lennart Olsson.

En av nedläggningarna är dock redan klar. Det handlar om butiken i Telgehuset Södertälje, vilken stängdes i går.

Inom två till tre veckor ska alla pusselbitar vara klara. Under den perioden ska också JC:s ledning kommunicera sin nya strategi till media och allmänhet. Tidsfristen för företagsrekonstruktionen löper ut helt den 7:e april.

Fakta: Problemtyngd kedja

I början på april 2016 försattes JC i företagsrekonstruktion. Kedjan hade länge brottats med ekonomiska bekymmer, men i början på året var försäljningen ovanligt svag. Detta i kombination med en kostsam omställning efter ett ägarbyte ledde då till akut pengabrist

Kedjan har 54 egenägda butiker och cirka 430 anställda i Sverige. JC ägs sedan 2013 av kinesiska Denim Island Group som leds av jeansmagnaten Gordon Wu.