Arbetsgivarföreningen KFO:s krav i avtalsförhandlingarna med Handels går ut på att ge arbetsgivaren större makt över deltidsanställdas arbetstid. KFO vill att deltidares schema ska kunna variera över en period om 52 veckor, precis som för heltidsanställda. I dag gäller 10 veckor för deltidsanställda som inte har månadslön. Med längre period blir flexibiliteten större. Arbetsgivaren kan låta fler anställda jobba när det är som mest att göra.

– Ett av skälen till vårt krav är att det skulle underlätta att ge deltidsanställda fler timmar, säger KFO:s chefsförhandlare Magnus Lindström.

Ett annat krav från KFO handlar om att ge arbetsgivaren mer makt över lönesättningen på arbetsplatserna. KFO vill ha en större pott för individuell fördelning och vill att arbetsgivaren ska ha sista ordet om hur fördelningen ska ske. I dag finns en ”stupstock” som innebär att facket kan säga nej till en föreslagen fördelning. Då fördelas löneökningarna i stället lika för alla.

En möjlighet att skapa lokala lönesystem infördes i Handels avtal med Svensk Handel 2016. KFO är dock inte intresserat av den modellen, som innebär att alla anställda på en arbetsplats med lokalt lönesystem får en extra ledig dag.

– Det ligger i båda parters intresse att göra en lokal fördelning av lönerna, säger Magnus Lindström.

När det gäller löneökningarna räknar KFO med att följa den uppgörelse som träffas mellan Handels och Svensk Handel för privata butiker och lager. KFO vill att lönetabellerna ska vara exakt samma för Svensk Handel och kooperationen. I dag ligger KFO-avtalets löner i några fall något högre.

Magnus Lindström säger att fackets krav på reglering av hyvlingsfrågan var väntat, men vill inte kommentera det närmare.